Khóa Tu Học Phật Pháp Tại Fairfax, Virginia 01/10/2011 (Hình và Phim Ảnh)
Thứ hai, 10 Tháng 10 2011 20:22 |
Quản trị viên |
In
PDF.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Hình Ảnh Sinh Hoạt


Dâng Đèn Cúng Phật (Lễ Hoa Đăng)

 

Pháp Thoại - Nguyện Lực và Nhiệp Lực 

 LAST_UPDATED2
Mọi chi tiết xin liên lạc: daotranglienhoa@mail.com