Lễ Thế Phát Xuất Gia Cho Sư Chú Thánh Lưu
Thứ ba, 23 Tháng 8 2011 14:30 |
Quản trị viên |
In
PDF.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngày 13/08/2011, tức ngày 14 tháng 4 năm Tân Mão, tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio lễ Thế phát xuất gia cho Sư Chú Thánh Lưu, dưới sự chứng minh của Hòa Thượng thượng Thiện hạ Duyên cùng chư Tôn đức Tăng.

Sư chú Thánh Lưu thế danh là Nguyễn Đình Giác Viên từ nhỏ sẵn có căn lành với Phật pháp, khi lên tám tháng tuổi đã biết nói chữ Mô Phật đầu tiên, mười tám tháng tuổi đã thuộc chú Vãng Sanh và từ đó được gần gũi rất nhiều với chư tôn đức Tăng Ni. Năm 2003 nhân duyên gặp Sư Phụ Chúc Thiện tại khóa tu Phật pháp Mỹ châu Wilbeling Austin, Nhân duyên từ đó Chú gặp Sư Phụ mỗi năm và trãi qua 3 mùa An Cư tập sự xuất gia. Đến nay duyên lành tròn đủ, được sự cho phép và ủng hộ của Ba Mẹ, chú đã chính thức thế phát xuất gia hành điệu tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio.

Sự xuất gia này cũng là một niềm vui cho Phật giáo vì có quý chú sinh ra và lớn lên ở hải ngoại cũng tiếp bước con đường của chư Phật, chư Tổ đã đi. Cầu nguyện cho chú Thánh Lưu đi trọn con đường mình chọn, sớm thành sở nguyện giáo hóa chúng sanh.

 

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
LAST_UPDATED2

T.T. Thích Chúc Thiện Giảng Pháp

Bảng quảng cáo

Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm

Bảng quảng cáo

Đặc San - Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập ĐTLH

Bảng quảng cáo

Hành Hương Tâm Linh Việt Nam

Bảng quảng cáo

Hành Hương Tâm Linh Nhật Bản

Bảng quảng cáo

Hành Hương Tâm Linh Ấn Độ

Bảng quảng cáo

Hành Hương Tâm Linh Trung Quốc

Bảng quảng cáo

Tìm Kiếm

Lượng Truy Cập

Ai đang online?

Hiện có 367 khách Trực tuyến

Đăng NhậpMọi chi tiết xin liên lạc: daotranglienhoa@mail.com