Pháp Hội Lương Hoàng Sám
Thứ tư, 17 Tháng 8 2011 13:32 |
Quản trị viên |
In
PDF.

Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio đã tổ chức Pháp Hội Lương Hoàng Sám vào ngày: 10/08/2011 - 13/08/2011, với sự tham dự của rất nhiều Phật Tử xa gần cùng thực tập tinh chuyên và cảm nhận sâu sắc pháp môn sám hối đễ báo đáp thâm ân sanh thành dưỡng dục của cha mẹ.

Ngày 14/08/2011, Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio đã tổ chức lễ Quy Y Tam Bảo và truyền tam quy ngũ giới cho Phật Tử người Việt, người Mỹ, và người Pháp.  

 

Sorry, but Javascript is not enabled in your browser!
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

LAST_UPDATED2
Mọi chi tiết xin liên lạc: daotranglienhoa@mail.com