Lễ Sám Hối và Khóa Tu Bát Quan Trai – July 2011
Thứ ba, 19 Tháng 7 2011 11:33 |
Quản trị viên |
In
PDF.

Lễ Sám Hối - Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio, July 13, 2011

(Hòa Thượng Thích Thiện Duyên, Đại Đức Thích Chúc Thiện, Đại Đức Thích Viên Tánh, và Phật Tử)


Khóa Tu Bát Quan Trai – Đạo Tràng Liên Hoa Austin, July 16 & 17, 2011

 

(Hòa Thượng Thích Thiện Duyên  thuyết giảng tại Đạo Tràng Liên Hoa Austin)


LAST_UPDATED2
Mọi chi tiết xin liên lạc: daotranglienhoa@mail.com