Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản tại ĐTLH San Antonio (Phim Ảnh)
Thứ ba, 23 Tháng 5 2017 14:25 |
Quản trị viên |
In
PDF.

Đảnh Lễ Xá Lợi Phật và Dâng Đèn Cúng Phật

 

Đại Lễ Phật Đản

 

LAST_UPDATED2
Mọi chi tiết xin liên lạc: daotranglienhoa@mail.com