Giận Ai? - T.T. Thích Thiện Thuận Thuyết Giảng tại Niệm Phật Đường Liên Hoa - Việt Nam
Thứ năm, 10 Tháng 12 2015 06:54 |
Quản trị viên |
In
PDF.

Nam Mô A Di Đà Phật

 

 

  ">www.youtube.com/watch?v=t7-tsv64k8g 

 

 

 

 

 

 

LAST_UPDATED2
Mọi chi tiết xin liên lạc: daotranglienhoa@mail.com