Đ.Đ. Thích Chúc Thiện hướng dẫn Khóa Tu Niệm Phật tại Chùa Linh Quang tại Pennsylvania vào tháng 5 năm 2014 (Phim Ảnh)
Thứ bảy, 07 Tháng 6 2014 14:16 |
Quản trị viên |
In
PDF.
 
 
Đ.Đ. Thích Chúc Thiện giảng về Pháp Môn Tu Niệm Phật
 
 
Đ.Đ. Thích Chúc Thiện hướng dẫn đại chúng niệm Phật tây phương
 
 
Đ.Đ. Thích Chúc Thiện hướng dẫn đại chúng niệm Phật kinh hành
 
 
Đ.Đ. Thích Chúc Thiện hướng dẫn đại chúng niệm Phật địa chung
 
 
Đạo hửu Tịnh Như phỏng vấn Đạo hửu Viên Tánh 
 
 
 
 
 
 
LAST_UPDATED2
Mọi chi tiết xin liên lạc: daotranglienhoa@mail.com