Đ.Đ. Thích Chúc Thiện Hướnh Dẫn Niệm Phật Kinh Hành tại Seattle, Washington (Phim Ảnh)
Chủ nhật, 01 Tháng 12 2013 22:41 |
Quản trị viên |
In
PDF.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FY4pf2BndBc&list=UUbu98bjh89IfTN6MtypNOEQ#t=2

 

 

 
 
LAST_UPDATED2
Mọi chi tiết xin liên lạc: daotranglienhoa@mail.com