Đạo Phật và Tuổi Trẻ
Thứ năm, 23 Tháng 5 2013 21:26 |
Quản trị viên |
In
PDF.

 Hòa Thượng Thích Thanh Từ

 Lâu nay đa s người Vit Nam cho rng: Ðo Pht là dành riêng cho các bc già nua tui tác, nh câu kinh tiếng k an i nhng ngày tàn; hoc k b tình đi đen bc hay người đã my phen vp ngã trên bước công danh quay v nương ta ca thin, nh git nước cành dương rưới du đôi phn su hn; hoc nhng người đau m tt nguyn sng tha thãi ngoài xã hi v núp bóng t bi, nh ht cơm, manh áo ca đàn-na tín thí đ đ phn cơ cc… Quan nim y đã ăn sâu trong tâm não dân chúng, nên khi thy mt thanh niên co tóc xut gia, hoc đến chùa l Pht thì h xm xì cho là chán đi, là bi quan, là trn n xã hi. Nhưng h đâu ng đo Pht là “đo ca tui thanh xuân đang căng nha sng và tha thiết yêu đi”.

 Nói thế, không phi c gò bó đo Pht cho gn vi tui tr, mà vì tht tánh ca đo Pht rt thích hp vi hàng hoa niên. S thích hp y bi nhng đim:

 Thanh tnh: Ðo Pht ct đào luyn tâm hn người hoàn toàn trong sch, nên cc lc sa thi nhng tính: tham lam, sân hn, oán thù… đang trú n trong tâm gii người. Nhưng t lúc thanh niên, người ta phi ct mình ra khi cng nhà cha m, bt tay vào vic cnh tranh, chiến đu vi đi, t đó nhng tánh xu, tham lam, sân hn… càng ngày tp nhim càng sâu, đến đen ti c tâm hn. Lúc tui già mun gt ra nó là c mt s khó khăn. Như chiếc áo trng đã nhum chàm, mun git ty trng li không phi là vic d. Trái li, tui thiếu niên tâm hn còn trong trng, nhng tính xu nếu có, cũng ch mt vài đim nh thôi. Nếu h sm biết thc tnh quyết tâm ty tr thì rt d dàng, như chiếc áo trng va vy vài vết nhơ, git ty rt mau sch. Vì thế tui thiếu niên rt thích hp vi đc thanh tnh ca đo Pht.

 

 Chân tht: Ðo Pht là đo như tht, người tu theo đo Pht cn phi xa lìa nhng điu gi di đ tr v vi s tht. Pht cm nói di và dy quán vô thường, bt tnh, kh… đu nhm mc đích này. Tui tr là ngây thơ cht phác, nghĩ sao nói vy, nên ít biết di trá xo quyt; nhưng đến lúc thành niên, đ bt chước theo thói xã giao, hoc vì s mưu sanh, người ta ln ln tp nhim nhng điu xo trá và xa dn s tht. Khi đi xa mà mun quay v là nhc nhn hơn lúc gn; vì thế tui tr còn cht phác, nhiu thành tht, nên rt gn vi đo Pht.

T bi: Ðo Pht là đo T bi, là đo cu kh chúng sanh bng mi phương tin và mi hình thc. Người tu theo đo Pht là hy sinh đi mình đ mưu hnh phúc cho chúng sanh, và m tâm lượng bao la trùm tt c mi loài trong tình thương bình đng. Vi tâm lượng y, vi chí hy sinh y, người lưng còng, má cóp có th đm đang ni chăng? Người m đau bnh tt có th gánh vác được không? Và người thc hin được điu này có th gi là bi quan yếm thế chăng? – C nhiên phi là người niên tráng lc cường, thân hình căng đy nha sng, mi đ kh năng st cơm, chia áo và gánh vác nhng điu khó kh nhc nhn cho chúng sanh. Hơn na, tui thiếu niên là tui phóng tm mt nhìn khp vũ tr bao la và mun ôm c nhân loi vào lòng; nhưng đến khi đã ct mình trong bn phn làm v, làm chng, làm cha, làm m… thì chí c y b đóng khung trong gian nhà cht hp ca gia đình, ri dn dn nó b tiêu ma như ht sương tan theo dưới ánh nng. Ðang khi tâm hn khoáng đãng ca tui thanh xuân mà gp được tình thương vô b bến ca tâm lượng T bi thì, ôi! Sung sướng nào hơn na?

Tinh tn: Pht qu là mt qu v vô thượng. Người mun đt được qu v này phi tri lm công phu nhc nhn kh s, vi thi gian dài đng đng, đâu phi tu mt sm mt chiu mà chng được, tr nhng bc B-tát th hin. Công trình tu tp như mt b hành trèo núi cao my mươi cây s; mun đến được đnh, người b hành phi dm qua lm đon đường chông gai, đá si, vượt qua nhiu vách đá cheo leo và tri qua nhng đèo cao, h thm, nhiên hu mi mong ngi bóng mát trên đu non chót vót và ngm xem bc sơn thy muôn màu ngàn sc ca trn gian. Như vy, mun thc hin được công phu này, phi đòi hi người có cp chân cng rn, đôi mt tinh anh, sc lc di dào và đ tinh thn qu cm. Thanh niên là tui máu nóng đang lên, nha sng căng thng, đi sng còn dài, nên d thc hin được công tác này. Ðc Thích-ca ngày xưa nếu đi sáu, by mươi tui mi đi tu, chc ngày nay chúng ta không biết được mùi pháp v là gì.

Trí tu: Ðc Pht là đng đã giác ng. Người tu theo đo Pht là noi theo con đường sáng sut ca Ngài đã qua đ đến thành trì giác ng. Mun được giác ng cn phi có trí tu, vì trí tu là ánh sáng quét sch màn đêm và soi t mi vt, khiến chúng hin bày chân tướng dưới mt người. Tuy nhiên, mun có trí tu ta cn phi có thân hình tráng kin, như nói: “Mt tâm hn sáng sut trong mt thân th tráng kin”; hay ngược li, cũng thế. Như vy tui tr rt d phát khi trí tu, người già yếu trí tu cũng b nh hưởng phi lu m. Bng chng, cùng mt bài hc mà người tr hc mau thuc, người già hc rt lâu. Do đy nên tui tr là tui rt thích hp vi đo Pht.

Mc dù đo Pht rt thích hp vi tui tr, nhưng vi bc lão thành, vi người kh s, vi k chán đi… vn được đo Pht tiếp đ. Vì đo Pht là đo bình đng, giáo lý Pht là giáo lý ph biến vy. Mái tóc xanh gn đo Pht đc thanh tnh… thì người đu bc cũng nh “tín” ca đo Pht mà vui v nhng ngày tàn. Tui hoa niên th theo đc t bi m rng lòng thương, thì người kh s cũng nh bàn tay t bi y xoa du đôi phn đau kh. Hàng tráng niên đến vi đo Pht là cu giác ng, cu thành Pht qu; người chán đi đến vi đo Pht đ nh câu kinh thâm diu, nhp mõ trm hùng, tiếng chuông cnh tnh mà ln ln ci sch mi ni oán hn.

Tóm li, đo Pht là đo chung tt c, nhưng thích hp nht là tui tr. Vì tui tr mi có đ phương tin thc hin trit đ giáo lý cao siêu ca Pht, và tui tr mi đ bu nhit huyết hăng hái qu cm trên con đường t giác, giác tha, dù gp mi gian nguy khó kh. Do đó nên Pht dy bn pháp kiên c đến qu B, “tui tr biết m đo tu hành” là mt trong bn điu y vy. Tui tr là tui thích hp vi đo Pht, vy nhng bn thanh niên không nên lung phí thi gi, phí thi kỳ quí báu y, đi đến khi sc kit hơi tàn, có hi tiếc cũng không kp. Pht dy: “Ngươi nói: ‘Tôi còn tr cn phi chơi bi vui v, đến ngày già s tu’. Nhưng cái chết có khác nào k cướp cm gươm bén theo rình rp ngươi, mt miếng mi ngon ca nó; như vy làm sao ngươi chc mà đi đến ngày già đng đưa tâm trí qua đường Ðo đc?”.

LAST_UPDATED2

T.T. Thích Chúc Thiện Giảng Pháp

Bảng quảng cáo

Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm

Bảng quảng cáo

Đặc San - Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập ĐTLH

Bảng quảng cáo

Hành Hương Tâm Linh Việt Nam

Bảng quảng cáo

Hành Hương Tâm Linh Nhật Bản

Bảng quảng cáo

Hành Hương Tâm Linh Ấn Độ

Bảng quảng cáo

Hành Hương Tâm Linh Trung Quốc

Bảng quảng cáo

Tìm Kiếm

Lượng Truy Cập

Ai đang online?

Hiện có 1087 khách Trực tuyến

Đăng NhậpMọi chi tiết xin liên lạc: daotranglienhoa@mail.com