Kính Mừng Lễ Phật Đản tại Đạo Tràng Liên Hoa San Francisco PL2556 (Phim Ảnh)
Chủ nhật, 10 Tháng 6 2012 08:45 |
Quản trị viên |
In
PDF.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 


LAST_UPDATED2
Mọi chi tiết xin liên lạc: daotranglienhoa@mail.com