Lễ Đảnh lễ Xá Lợi và Lễ Phật Đản tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio 2012
Thứ bảy, 12 Tháng 5 2012 17:17 |
Quản trị viên |
In
PDF.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mừng Phật Đản Sinh

Tác Giả: Cư Sĩ Bửu Hạnh

“Sáu năm tầm Đạo chốn rừng già
Khổ não ai bằng Đức Thích Ca
Tuyết phủ đôi vai sương ngậm áo
Chim kề dựa má lá đơm hoa"
 
Tháng Tư trăng tròn ngày Khánh Đản
Khắp năm châu mừng Phật Đản Sinh
Hào quang chiếu rạng cung đình
Ca Tì La Vệ tin mừng ban ra:
 
Thái Hậu vừa hạ sinh Hoàng Tử
Đặt tên là Thái Tử Sĩ Đạt Ta
Ba hai tướng tốt hiền hòa
Cung trời Đâu Xuất giáng trần độ sinh. . .
 
Vua Tịnh Phạn chỉ mình Thái Tử
Chọn ngày lành tháng tốt se duyên
Gia Du thiếu nữ diệu hiền
Gả cho Hoàng Tử kết duyên tơ hồng. . .
 
Nhưng Hoàng Tử lòng buồn áo não
Muốn dạo chơi ra bốn cửa thành
Sinh,Lão,Bệnh,Tử bao quanh
Thân người nay đó, mai đành đi đâu?

LAST_UPDATED2
Mọi chi tiết xin liên lạc: daotranglienhoa@mail.com