Phật Pháp Nhiệm Mầu: Người Tàn Không Phế
Thứ tư, 04 Tháng 4 2012 22:43 |
Quản trị viên |
In
PDF.

Nam Mô Dược Sư Lưư Ly Quang Vương Phật

 

Xin gửi đến quý Phật tử xem một đọan phim ngắn về chú Sâm Nguyễn, một Phật tử hiện đang cư ngụ tại Austin, Texas. Dù thân mang tật bệnh nhưng chú Sâm đã đóng gớp rất là nhiều cho Tam Bảo qua sự chia sẻ, ấn tống, và biếu tặng không giới hạn số lượng đĩa CD về Phật Pháp trong suốt thời gian qua. Chân thành cảm niệm công đức vô lượng của chú và mong rằng Pháp Thí của chú sẽ mang tới trí huệ sáng suốt giúp cho chúng sanh sớm đạt đến viên thành Phật quả.

Nam Mô A Di Đà Phật
LAST_UPDATED2
Mọi chi tiết xin liên lạc: daotranglienhoa@mail.com