Thông Báo: Khóa Tu Thọ Bát Quan Trai 2012
Thứ hai, 12 Tháng 3 2012 18:06 |
Quản trị viên |
In
PDF.

 

Những Khóa Tu Thọ Bát Quan Trai Sắp Tới:

                *Ngày 02/06/12 - 03/06/12 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio

              *Ngày 23/06/12 - 24/06/12 tại Niệm Phật Đường Liên Hoa Virginia

                    *Ngày 14/07/12 - 15/07/12 tại Đạo Tràng Liên Hoa Austin

              *Ngày 21/07/12 - 22/07/12 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Francisco

                    *Ngày 10/11/12 - 11/11/12 tại Đạo Tràng Liên Hoa Austin

LAST_UPDATED2

Sự Tích Phật A Di Đà và Bồ Tát

Bảng quảng cáo

Lễ Vua Lan tại ĐTLH San Antonio

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Hồng Danh Sám Hối

Bảng quảng cáo

Tìm Kiếm

Lượng Truy Cập

Ai đang online?

Hiện có 2532 khách Trực tuyến

Đăng NhậpMọi chi tiết xin liên lạc: daotranglienhoa@mail.com