Thông Báo: Khóa Tu Thọ Bát Quan Trai 2012
Thứ hai, 12 Tháng 3 2012 18:06 |
Quản trị viên |
In
PDF.

 

Những Khóa Tu Thọ Bát Quan Trai Sắp Tới:

                *Ngày 02/06/12 - 03/06/12 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Antonio

              *Ngày 23/06/12 - 24/06/12 tại Niệm Phật Đường Liên Hoa Virginia

                    *Ngày 14/07/12 - 15/07/12 tại Đạo Tràng Liên Hoa Austin

              *Ngày 21/07/12 - 22/07/12 tại Đạo Tràng Liên Hoa San Francisco

                    *Ngày 10/11/12 - 11/11/12 tại Đạo Tràng Liên Hoa Austin

LAST_UPDATED2

T.T. Thích Chúc Thiện Giảng Pháp

Bảng quảng cáo

Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm

Bảng quảng cáo

Đặc San - Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập ĐTLH

Bảng quảng cáo

Hành Hương Tâm Linh Việt Nam

Bảng quảng cáo

Hành Hương Tâm Linh Nhật Bản

Bảng quảng cáo

Hành Hương Tâm Linh Ấn Độ

Bảng quảng cáo

Hành Hương Tâm Linh Trung Quốc

Bảng quảng cáo

Tìm Kiếm

Lượng Truy Cập

Ai đang online?

Hiện có 2500 khách Trực tuyến

Đăng NhậpMọi chi tiết xin liên lạc: daotranglienhoa@mail.com