Giáo Lý Đức Phật Dạy: Lấy Từ Bi Xóa Hận Thù
Thứ tư, 28 Tháng 12 2011 22:12 |
Quản trị viên |
In
PDF.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

                 
LAST_UPDATED2
Mọi chi tiết xin liên lạc: daotranglienhoa@mail.com