LIEN HOA DAO TRANG

New Year Festival at Lien Hoa Buddhist Temple - San Antonio

Wednesday, 09 January 2019 04:28 |
administrator |
Print
PDF

Chương trình Khóa tu Phật Thất, Lễ Phật Đản, Lễ Đặt Đá Xây dựng Chánh Điện và Lễ Khai Đại Hồng Chung tại DTLH San Antonio từ 14/05 đến 20/05/2018

Monday, 07 May 2018 02:12 |
administrator |
Print
PDF

 

Last Updated on Monday, 07 May 2018 03:18

THIỆP MỜI LỄ ĐẶT ĐÁ XÂY DỰNG CHÁNH ĐIỆN & LỄ PHẬT ĐẢN VÀ LỄ KHAI ĐẠI HỒNG CHUNG ĐẠO TRÀNG LIÊN HOA SAN ANTONIO

Tuesday, 17 April 2018 04:13 |
administrator |
Print
PDF

Last Updated on Tuesday, 17 April 2018 04:49

THIỆP MỜI THAM XÂY DỰNG CHÁNH ĐIỆN & LỄ PHẬT ĐẢN VÀ LỄ KHAI ĐẠI HỒNG CHUNG ĐẠO TRÀNG LIÊN HOA SAN ANTONIO

Tuesday, 17 April 2018 04:13 |
administrator |
Print
PDF

Lunar New Year Festival 2018

Sunday, 22 April 2012 18:04 |
administrator |
Print
PDF

Last Updated on Saturday, 13 January 2018 20:45
More Articles...
Please contact daotranglienhoa@mail.com for additional information about the Temple.