LIEN HOA DAO TRANG

Chương trình Khóa tu Phật Thất, Lễ Phật Đản, Lễ Đặt Đá Xây dựng Chánh Điện và Lễ Khai Đại Hồng Chung tại DTLH San Antonio từ 14/05 đến 20/05/2018

Monday, 07 May 2018 02:12 |
administrator |
Print
PDF

 

Last Updated on Monday, 07 May 2018 03:18

THIỆP MỜI LỄ ĐẶT ĐÁ XÂY DỰNG CHÁNH ĐIỆN & LỄ PHẬT ĐẢN VÀ LỄ KHAI ĐẠI HỒNG CHUNG ĐẠO TRÀNG LIÊN HOA SAN ANTONIO

Tuesday, 17 April 2018 04:13 |
administrator |
Print
PDF

Last Updated on Tuesday, 17 April 2018 04:49

THIỆP MỜI THAM XÂY DỰNG CHÁNH ĐIỆN & LỄ PHẬT ĐẢN VÀ LỄ KHAI ĐẠI HỒNG CHUNG ĐẠO TRÀNG LIÊN HOA SAN ANTONIO

Tuesday, 17 April 2018 04:13 |
administrator |
Print
PDF

Lunar New Year Festival 2018

Sunday, 22 April 2012 18:04 |
administrator |
Print
PDF

Last Updated on Saturday, 13 January 2018 20:45

Buddha's Teaching

Tuesday, 28 June 2011 21:28 |
administrator |
Print
PDF

ImageSlideShow requires Javascript
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Last Updated on Sunday, 24 January 2016 00:23
Please contact daotranglienhoa@mail.com for additional information about the Temple.